دوستان برای اینکار میتونید از میله های پلاستیکی و چوبیو سیخ های کباب استفاده کنید و کنف رو دورش بپیچید و بعد هم با مقوا گلدونهارو درست کنید.